Laloky a autotransplantace kůže

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové, Čáslav - Městská nemocnice

Lalokovou plastiku provádíme tam, kde je nutno zakrýt nějaký defekt kůže a podkoží, který vznikl například úrazem nebo odstraněním zhoubného či nezhoubného útvaru, případně odstraněním jinak poškozené kůže. Principem výkonu je přesun tkáně - laloku z dárcovského místa do místa defektu. Dárcovské místo se pak kryje prostým sešitím nebo přenosem kožního transplantátu. Lalok může obsahovat nejen kůži a podkoží, ale i sval nebo dokonce i část kosti. Nejčastěji přesunujeme do místa defektu lalok, který je tvořený tkáněmi poblíž defektu, u komplikovanějších výkonů však musíme použít laloky vzdálené od místa defektu, jejichž použití je náročnější a rizikovější. Menší lalokové plastiky je možno provést v místním umrtvení, větší a vzdálené laloky je nutno provést ve znecitlivění svodném nebo v celkové anestezii. V některých případech bývá nutno laloky ještě po několika týdnech či měsících modelovat nebo jinak upravit, což znamená nutnost další operace.

Autotransplantace kůže znamená odběr Vaší vlastní kůže a její okamžitý přenos na místo kožního defektu. Po několika dnech dojde ke vrůstání cév ze spodiny do transplantátu a dojde k přihojení. Výkon je prováděn v celkové nebo místní anestezii většinou za hospitalizace, při menším rozsahu lze provést jako ambulantní výkon. Kůže je odebírána buď v plné tloušťce, nebo je odebírána v tenčí vrstvě, tzv. dermoepidermální štěp. Při odběru kůže v plné tloušťce je nutno dárcovské místo uzavřít sešitím. Nejčastější místo odběru je za ušním boltcem, na vnitřní straně paže či zápěstí, nebo v podbřišku. Dermoepidermální kožní štěp se odebírá speciálním strojkem, dermatomem, odběrové místo se pouze kryje obvazem a zhojí se spontánně v průběhu následujících 2-3 týdnů. Nejčastější odběrové místo pro dermoepidermálním štěp je na přední nebo zevní straně stehna, nicméně tento druh štěpu je možné odebrat kdekoliv na těle. Odebraná kůže je vložena do defektu a fixována stehy nebo kožními svorkami. Následně je na štěp přiložena nepřilnavá vrstva a obklad s antiseptickým roztokem a na něj sterilní obvaz. Tam, kde není možné dostatečně fixovat obvaz, je nutná jeho fixace pomocí stehů přes vyčnívající obvaz (bolus).

Menší výkony je možno provést ambulantně, u větších výkonů je nutná hospitalizace. Doba případného pobytu v nemocnici je individuální a závisí na rozsahu a složitosti výkonu. Bolest bývá po lalokových plastikách mírná až střední a je možno ji efektivně tlumit běžnými analgetiky. V některých případech u výkonů na končetinách je nutno končetiny dočasně znehybnit, případně může být částečně omezena možnost sedět nebo ležet. Drény, pokud jsou použity, se odstraňují v několika prvních dnech po operaci. Stehy či svorky se odstraňují 1-3 týdny po operaci podle průběhu hojení. 

Poučení po autotransplantaci kůže

Obecně platí, že každá jizva vyzrává minimálně 3-6 měsíců. U rozsáhlých nebo plošných jizev, jako jsou například právě transplantované plochy, tento proces může trvat až 2 roky. Počáteční zarudnutí jizvy, které je více či méně barevně výrazné, postupně odeznívá, jizva bledne a stává se méně nápadnou. Může také dojít k roztažení jizvy, jejímu ztuhnutí nebo k vytvoření hypertrofické někdy až keloidní jizvy. Aby k tomu pokud možno nedocházelo a aby transplantované plochy a jizvy vyzrávaly co nejrychleji a co nejlépe, doporučujeme několik opatření.

Plochu po odběru transplantátu po dobu cca 4-6 týdnů po operaci doporučujeme 1 - 2krát denně osprchovat vlažnou vodou mírným proudem vody a po osušení promastit mastným krémem v tenké vrstvě. Lze použít jakýkoliv mastný krém, optimálně s co nejjednodušším složením, abychom zabránili případné alergizaci. Plochu s přihojeným transplantátem taktéž doporučujeme sprchovat 1-2krát denně jako u odběrové plochy, vhodný je však silnější proud vody, který současně působí mikromasážním efektem na kůži a zlepšuje tak její prokrvení. Po osušení opět transplantát promastěte mastným krémem. Lze také použít masti s příměsí silikonu, které by měly snižovat riziko vzniku hypertrofických jizev.

Každou jizvu, tedy i transplantovanou a odběrovou plochu, je vhodné chránit před slunečním zářením nejméně po dobu 6 měsíců po výkonu. Lze ji chránit mechanicky např. oděvem nebo krémy s ochranným UV faktorem, nejlépe s faktorem 30 a více. I přesto počítejte s tím, že barevné změny, které vždy v kůži odběrové i transplantované plochy probíhají, jsou neoddělitelnou součástí vývoje jizvy a postupem času, v průběhu 1-2 roků, by tyto plochy měly být stále méně nápadné.

Působení trvalého tlaku zabraňuje hypertrofickému hojení a urychluje vyzrávání jizev. Asi za 2-4 týdny po plném přihojení transplantátů proto doporučujeme začít provádět tlakové masáže. Ty se provádí tak, že tlačíte bříškem prstu na jizvu proti podkladu takovou silou, aby se nehtové lůžko odkrvilo a tlak ponecháte působit cca 30 sekund. Poté povolíte a prst přesuneme na vedlejší část jizvy a celý postup opakujete. Přes jizvu tedy prstem nepřejíždíte, pouze tlačíte. Tímto způsobem promasírujete celou jizvu. Tlakové masáže provádějte alespoň 5x denně po dobu 10-ti minut. Čím častěji, tím lépe. Viditelný efekt lze očekávat nejdříve za 1-2 měsíce. U větších transplantovaných ploch je nutno provádět tlakové masáže minimálně 3-6 měsíců. U starších a rozsáhlých jizev se efekt může dostavit i později. U odběrových ploch až na výjimky není nutné tlakové masáže provádět. Provádění tlakových masáží není složité, vyžaduje však Vaši pečlivost. Během zrání jizev je možnost příznivého ovlivnění jejich vyzrávání plně na Vás. V individuálních případech Vám může ošetřující lékař doporučit i používání kompresních elastických návleků, které svým trvalým tlakem působí podobně jako tlakové masáže a snižují riziko vzniku hypertrofických jizev a jizevnatých kontraktur.

Vzhled jizev je možno dále zlepšit a vyzrávání urychlit použitím silikonových gelů. Jedná se o tuhé gely, které se neroztírají, ale přikládají se na zhojenou jizvu. Přikládají se gelovou stranou na jizvu a je nutno je připevnit náplastí, obvazem nebo kompresivním návlekem, protože samy o sobě na kůži nedrží. Mohou být přiloženy až 18 hodin denně, ale pak je nutno je sejmout a nechat pokožku několik hodin volně dýchat. Gely jsou omyvatelné a používají se opakovaně.

Opakovaná aplikace biostimulačního laseru zabraňuje tvorbě hypertrofických jizev a urychluje jejich vyzrávání. Biostimulační laser by však měl být podáván v dostatečné dávce. Doporučujeme obrátit se na specializované pracoviště, které se laserovou léčbou jizev zabývá.

Transplantované plochy bývají zvýšeně citlivé na chlad, resp. nízké teploty (vítr, mráz) a proto doporučujeme nosit v chladnějším období bavlněné spodní prádlo pod oděvem, které by bránilo možnému prochladnutí nebo dokonce omrznutí těchto ploch. Za určitých podmínek, zvláště při použití transplantátů kolem kloubů nebo při riziku jizevnatých kontraktur, se dále doporučuje dlahování a případně i jiné specializované fyzioterapeutické metody. O jejich potřebnosti rozhoduje ve spolupráci s Vámi Váš ošetřující lékař.