MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

 • narozen 1971 v Praze

Odborné zaměření:

 • estetická chirurgie
 • chirurgie ruky
 • rekonstrukční chirurgie
 • mikrochirurgie

Dosažené vzdělání:

 • 1995 promoce 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1998 složení atestace I.stupně v oboru všeobecná chirurgie
 • 2002 licence ČLK pro výkon samostatné praxe a odborného zástupce v oboru chirurgie
 • 2005 složení atestace z plastické chirurgie
 • 2014 licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru plastické chirurgie
 • 2015 dokončení postgraduálního doktorského studia

Odborné stáže a studijní pobyty:

 • Akademikliniken, Stockholm, Švédsko
 • Department of plastic, reconstructive and aesthetic surgery Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne Switzerland,
 • Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie FN U sv. Anny Brno
 • Klinika plastické chirurgie FNKV Praha
 • Klinika popálenin FNKV Praha
 • Klinika plastické chirurgie FN Bulovka, Praha
 • Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Praxe:

 • od 2014 dosud - Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, primář
 • 2000 - 2014 - Oddělení plastické a estetické chirurgie SANUS, Hradec Králové, zástupce primáře
 • 2000 - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
 • 1995 - 2000 - Chirurgické oddělení Městská nemocnice Čáslav

Členství v odborných společnostech, komisích a radách:

 • Česká společnost chirurgie ruky - předseda společnosti
 • Česká společnost plastické chirurgie - člen výboru
 • Česká společnost terapie ruky - člen výboru
 • Česká společnost estetické chirurgie - revizní komise
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Specializační oborová rada pro plastickou chirurgii MZČR
 • Akreditační komise MZČR pro plastickou chirurgii 
 • Redakční rada časopisu Acta chirurgiae plasticae - zástupce šéfredaktora