Rekonstrukční operace

  • krytí defektů měkkých tkání
  • dekubity
  • rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro zhoubný nádor nebo při vrozené vadě
  • preventivní odstranění prsu s okamžitou rekonstrukcí
  • a další zákroky (např. následné rekonstrukční výkony u popálenin apod.)