Liposukce

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové

Liposukce je operační metoda založená na odsávání různě rozsáhlých tukových nadbytků podkoží z malého řezu pomocí speciální tenké liposukční kanyly. Liposukcí můžeme zmenšit nebo odstranit nadbytečný podkožní tuk z míst, kde je jeho nadbytek dán nejen životním stylem, ale často i hormonálně nebo na podkladě vrozené dispozice. Nejčastěji se odsávají oblasti zevní a vnitřní plochy stehen a kolen, podbradek, boky a břicho. Méně často jsou tyto výkony prováděny na lýtkách, kotníkách a pažích. Věk je brán jako kriterium relativní. Uspokojivý výsledek závisí mimo jiné na vlastnostech kůže, které jsou velmi individuální. Liposukce není metoda vedoucí k výrazné redukci váhy. Jedná se o metodu vhodnou k modelaci a úpravě tělesných kontur, nikoli k léčbě obezity.

Provádí se v celkové anestezii, u liposukce menšího rozsahu ji lze provést i v místním umrtvení. Odsávané oblasti se před operací na těle zakreslí. Vlastní operace se provádí speciální liposukční kanylou. Jedná se o podlouhlou kovovou trubičku, která může mít více různých průměrů, na jednom konci připojená k odsávačce a na druhém zakončená tupě, s jedním nebo více bočními otvory. Z jednoho nebo více kožních řezů umístěných na málo viditelných místech (pod prádlem, v přirozených kožních rýhách, v pupku atd.) se kanyla opakovaně zasouvá do podkoží a postupně odsává tukovou tkáň. Poté, co se odsaje plánované množství tukové tkáně, řezy se zašijí a na tělo se navlékne speciální elastické prádlo. Toto prádlo je nutno stále nosit cca 3-5 týdnů.

Pokud není výkon proveden ambulantně, bývá doba hospitalizace maximálně 1-2 dny. Po operaci lze očekávat maximálně mírnou až střední pooperační bolest, která dobře reaguje na běžná analgetika. Stehy jsou většinou odstraňovány 7.-10. pooperační den. Po dobu zhruba 3-5 týdnů po operaci by měl pacient nosit stále kompresivní elastické prádlo. 

Fotogalerie

Doporučení po liposukci

Operační rány se snažte udržet v suchu a v čistotě, snížíte tak riziko infekčních komplikací. Pokud se rány hojí dobře, je možno se od 2.-4. pooperačního dne opatrně sprchovat. V prvních 24-48 hodinách může docházet k prosakování obvazů, které je způsobeno spontánním vyprazdňováním tekutiny použité k infiltraci podkoží při operaci a v této době tento jev neznamená komplikaci. Náplasti jsou v tomto případě obvykle nalepeny přímo na ránu a proto je při sprchování ponechte na místě, pouze opatrně osušte.. Stehy se obvykle odstraňují po 7-10 dnech od operace. Doba rekonvalescence po této operaci bývá v závislosti na rozsahu výkonu, pooperačním průběhu a druhu a namáhavosti vykonávané práce 1 až 3 týdny. Větší sportovní zátěž se doporučuje až po 4-6 týdnech.

Hojení operační rány je spojeno s určitou mírou bolestivosti, která by měla mít tendenci k pozvolnému ústupu. Bývá malé, maximálně střední intenzity. Pro tlumení bolesti spojené s nekomplikovaným pooperačním hojením jsou dostačující běžně dostupné léky proti bolesti ve standardním dávkování, které je vždy uvedeno v příbalovém letáku.

Po liposukci je vždy nutné nosit po dobu cca 4-6 týdnů speciální elastické prádlo, které zabraňuje otoku, zabraňuje vzniku nerovností a napomáhá formovat správný tvar odsávaných oblastí. Speciální elastické prádlo je nutno nosit po celou dobu rekonvalescence ve dne i v noci. Je možno ho snímat pouze na krátkou dobu, nejčastěji z důvodů osobní hygieny. Prádlo je možno také vyprat, ale doporučujeme být bez prádla co nejkratší dobu a po celou tuto dobu se snažte maximálně dodržovat klidový režim.

Při liposukci vznikají jen drobné jizvy. Obecně platí, že každá jizva vyzrává minimálně 3-6 měsíců, někdy i déle. Počáteční zarudnutí jizvy, která je někdy barevně výrazná, postupně odeznívá, jizva bledne a stává se méně nápadnou. Může také dojít k roztažení jizvy, jejímu ztuhnutí nebo k vytvoření hypertrofické, výjimečně keloidní, jizvy. Aby k tomu nedošlo a aby jizvy co nejrychleji a co nejlépe vyzrávaly, doporučujeme několik opatření.

Zhojenou jizvu je vhodné promašťovat mastným krémem. Lze použít jakýkoliv mastný krém, optimálně s co nejjednodušším složením, abychom zabránili případné alergizaci. Lze také použít masti s příměsí silikonu, které by měly snižovat riziko vzniku hypertrofických jizev. Jizvu je vhodné chránit před slunečním zářením nejméně po dobu 2-3 měsíců po výkonu. Lze ji chránit mechanicky např. přelepením náplastí nebo zakrytím oděvem, nebo krémy s ochranným UV faktorem, nejlépe faktor 30 a více.

Působení trvalého tlaku zabraňuje hypertrofickému hojení a urychluje vyzrávání jizev. Cca za 2 týdny po odstranění stehů proto doporučujeme začít provádět tlakové masáže. Ty se provádí tak, že tlačíte bříškem prstu na jizvu proti podkladu takovou silou, aby se nehtové lůžko odkrvilo a tlak ponecháte působit cca 30 sekund. Poté povolíte a prst přesuneme na vedlejší část jizvy a celý postup opakujete. Přes jizvu tedy prstem nepřejíždíte, pouze tlačíte. Tímto způsobem promasírujete celou jizvu. Tlakové masáže provádějte alespoň 5x denně po dobu 10-ti minut. Čím častěji, tím lépe. Viditelný efekt lze očekávat nejdříve za 1-2 měsíce. U starších nebo rozsáhlých jizev se výsledek může dostavit i později.

Vzhled jizev je možno dále zlepšit a vyzrávání urychlit použitím silikonových gelů. Jedná se o tuhé gely, které se neroztírají, ale přikládají se na zhojenou jizvu. Přikládají se gelovou stranou na jizvu a je nutno je připevnit náplastí, obvazem nebo kompresivním návlekem, protože samy o sobě na kůži nedrží. Mohou být přiloženy až 18 hodin denně, ale pak je nutno je sejmout a nechat pokožku několik hodin volně dýchat. Gely jsou omyvatelné a používají se opakovaně.

Opakovaná aplikace biostimulačního laseru zabraňuje tvorbě hypertrofických jizev a urychluje jejich vyzrávání. Biostimulační laser by však měl být podáván v dostatečné dávce. Doporučujeme obrátit se na specializované pracoviště, které se laserovou léčbou jizev zabývá.

V případě zhoršení bolestí, zarudnutí kůže v odsávaných oblastech, zvýšení tělesné teploty nebo při zkaleném výtoku z operační rány doporučujeme kontrolu lékařem dříve než bylo domluveno.