Mikrochirurgické výkony

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové

Mikrochirurgický přenos tkáně (volný lalok) znamená, že z dárcovského místa je odebrána předem zvolená tkáň, obsahující kůži a podkoží, někdy i sval nebo kost a jejíž chybění v dárcovském místě nemá vážné funkční následky. Defekt po odběru laloku lze často sešít, případně krýt místním posunem tkání nebo kožním transplantátem. Přenášená tkáň má svoje jasně definované cévní zásobení, tvořené tepnou a jednou nebo více žilami. Tyto cévy se poté našijí na příjmové cévy pod mikroskopem tak, aby se co nejdříve obnovilo prokrvení přenesené tkáně. Přenesený lalok je někdy nutno ještě dále upravit nebo modelovat. Hlavním účelem této mikrochirurgické techniky je většinou zakrytí velkých defektů (například defekty bérce po úrazech), které není možné krýt jiným, jednodušším, způsobem. Dalšími důvody mohou být přenos funkční jednotky (např. přenos prstu z nohy na ruku, přenos aktivního svalu apod.) nebo rekonstrukce chybějící části těla (rekonstrukce prsu, dolní čelisti). Operace je technicky náročná, je vždy prováděna za hospitalizace v celkové anestezii a trvá několik hodin podle náročnosti výkonu. Vzhledem k velké variabilitě prováděných výkonů Vás o konkrétním způsobu operace, zvolenému ve Vašem případě, poučí Váš operatér.

Doba hospitalizace po operaci je přibližně 2-4 týdny, časně po operaci je pacient na několik dnů umístěn na jednotku intenzivní péče. Ihned po výkonu je nutno pravidelně sledovat prokrvení laloku a v případě komplikací je ihned provedena reoperace. Drény jsou v ráně ponechávány 3-7 dnů podle potřeby. Dle pooperační bolesti podáváme injekce nebo tablety různě silných analgetik podle aktuální situace a potřeb pacienta. V prvních dnech po operaci může být pacient nuceně upoután na lůžko a částečně omezena jeho poloha. Dále velmi často po operaci podáváme antibiotika a léky na snížení srážlivosti krve. Stehy jsou většinou odstraňovány 10. - 14. pooperační den.

Před operací se provádí běžná základní předoperační vyšetření podle zdravotního stavu a věku. V některých případech jsou nutná ještě další rentgenová nebo ultrazvuková vyšetření, případně je nutno provést i angiografické vyšetření ke zobrazení aktuálního stavu cévního zásobení operované oblasti.