Modelace boltců

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové

Operace se provádí v celkové anestézii, v kombinaci místní a celkové anestézie (analgosedace), nebo v místním umrtvení dle indikace lékaře. Pokud je výkon v místním umrtvení, jedná se o výkon ambulantní, po kterém je možno ihned odejít domů. Při výkonech v celkové anestézii bývá hospitalizace nezbytná. Operačních způsobů je celá řada, ale většinou se operace provádí ze zadního přístupu za boltcem, při kterém se obnažuje chrupavka boltce. Ta se buď frézou nebo skalpelem namodeluje do požadovaného postavení a poté se v tomto postavení fixuje několika vnitřními stehy, případně se přitahuje boltec dalšími stehy k mastoideální fascii. Rána za uchem se následně sešije. Přes boltec zevně se většinou přikládají ještě 2-3 modelační stehy uzlené přes smotek mastné gázy, aby se boltec udržel v požadovaném postavení. Ucho se kryje obvazem. U pacientů s dlouhými vlasy je vhodné jejich stažení do copů či culíků, aby při operaci vlasy nepřekážely v operačním poli.

Den před operací je vhodné si umýt vlasy, hlava po operaci bude totiž zavázaná asi do 8.-10. pooperačního dne. Po výkonu doporučujeme v prvních dnech klidový režim, bez fyzické zátěže. Druhý až třetí den po operaci je nutno při kontrole povolit modelační stehy jako prevence otlaků na boltci, který přechodně mírně oteče. Poté je další kontrola zhruba za 8-12 dnů po operaci, kdy se odstraňují zevní modelační stehy. Po celou tuto dobu je nutno nosit na hlavě obvaz a není možno si umýt vlasy. Po odstranění stehů je nutno ještě několik týdnů nosit na noc čelenku přes uši, aby při neopatrném pohybu ve spánku nedošlo k poranění modelované chrupavky. Nutno je také dávat pozor na náhodné poranění ucha při běžné činnosti, alespoň do 4-6 týdnů od operace, obzvláště u dětí při hře.

Fotogalerie