MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Přednášky:

2019

Fibír A. Kolagenáza u Dupuytrenovy nemoci. Amarův zákon a 7-leté zkušenosti. Co nám funguje a co ne. XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY a IV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY. 31.10.-2.11.2019. Ústí nad Labem.

Fibír. A., Slaninka I., Šedivý 0. Anestezie u endoskopické dekomprese karpálního tunelu - zkušenosti a doporučení. XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY a IV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY. 31.10.-2.11.2019. Ústí nad Labem.

Fibir A. Is the use of whole vial of collagenase Clostridium histolyticum dissolved in 1.0 ml of solvent safe and effective? 14th IFSSH and 11th IFSHT TRIENNIAL CONGRESS COMBINED FESSH CONGRESS 17.-21.6.2019. Berlin. Německo

Fibír A. Rhisartroza z pohledu plastického chirurga. Elektivní operační výkony v oblasti zápěstí a kořenového kloubu palce ruky - 23.-24. 4. 2019, Hradec Králové.

Fibír A. Krytí defektů hlavy po resekčních výkonech - možnosti a limity. Kongres On In Under Skin. 26.-27.4.2019. Velké Bílovice.

Fibír A. Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě nádorů nosní dutiny a paranazálních dutin od plastického chirurga? Seminář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu. 17.1.2019 Hradec Králové

2018 

Fibír A., Slaninka A. Endoskopicky asistovaná in situ neurolýza n.ulnaris - 10-leté zkušenosti. Medzinárodný 12. kongres chirurgie ruky. 15.-16.11.2018 Martin, Slovensko

Fibír A., Slaninka I. Endoskopické operace kompresivních neuropatií na horní končetině. 11. Harrachovské ortopedické sympozium 25.-26.10.2018, Harrachov

Fibír A., Slaninka I. Miniinvazivní léčba Dupuytrenovy kontraktury kolagenázou Clostridium histolyticum - zkušenosti, doporučení, indikace. 11. Harrachovské ortopedické sympozium 25.-26.10.2018, Harrachov

Fibír A., Slaninka I., Šedivý O. Chirurgická léčba těžké formy supurativní hidradenitidy genitálu - naše zkušenosti a doporučení. XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie a Slovenské společnosti plastické chirurgie. 11.-13.10.2018, Olomouc.

Fibír A. Xiapex v léčbě Dupuytrenovy nemoci. XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie a Slovenské společnosti plastické chirurgie. 11.-13.10.2018, Olomouc.

Slaninka I., Kaška M., Fibír A, Páral J.: Wound Healing Acceleration by Using Platelet-Rich Plasma, Advanced Treatments and technologies in Wound Care, 15.10.-16.10.2018, London UK

Fibír A. Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě nádorů příušní žlázy od plastického chirurga?

Seminář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu. 18.1.2018 Hradec Králové

2017 

Fibír A., Slaninka I., Hošek F. Rehabilitace po miniinvazivní léčbě Dupuytrenovy kontraktury. III. Kongres České společnosti terapie ruky. 9.-11.11.2017 Nové město na Moravě.

Fibír A. FESSH - co pro nás může udělat a my pro ni. XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky. 9.-11.11.2017 Nové město na Moravě.

Fibír A., Šedivý O., Široká M. Syndrom karpálního tunelu - evidence versus "eminence" based medicine. XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky. 9.-11.11.2017 Nové město na Moravě.

Fibír A. Komplexní regionální bolestivý syndrom - vážná komplikace nebo úniková diagnóza. III. Kongres České společnosti terapie ruky. 9.-11.11.2017 Nové město na Moravě.

Fibír A. Poranění měkkých tkání ruky a předloktí - možnosti chirurgické léčby. XI. Brandýské sympozium, 21.-22.9.2017 Brandýs n.Orlicí

Slaninka I., Fibír A., Hošek F., Páral J. Evidence of wound healing acceleration by using platelet-rich plasma. XI.mezinárodní kongres plastické chirurgie, 7.-9.6.2017 Brno

Fibír A., Šedivý O., Slaninka I. Free style pedicled perforator flap - case report and recommednations. XI.mezinárodní kongres plastické chirurgie, 7.-9.6.2017 Brno

Fibír A. Šlachová poranění a rekonstrukce. Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2017. 29.3.2017. Hradec Králové.

2016 

Fibír A. Hasenöhrlová L. Specifika tromboprofylaxe v plastické chirurgii.XXII. Vzdělávací sympozium plastické a rekonstrukční chirurgie s mezinárodní účastí, 3.12.2016 Praha

Fibír A. Současné poznatky o ALCL.XXII. Vzdělávací sympozium plastické a rekonstrukční chirurgie s mezinárodní účastí, 3.12.2016 Praha

Šedivý 0. Fibír A. Hasenöhrlová L.Měření výsledků po operaci prsů - české verze BREAST-Q dotazníků.XXII. Vzdělávací sympozium plastické a rekonstrukční chirurgie s mezinárodní účastí, 3.12.2016 Praha

Fibír A., Slaninka I., Šedivý O., Bajus A. Krytí defektů ruky perforátorovými laloky. 9.slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou. 22.-23.9.2016, Bojnice, Slovensko

Fibír A. Operabilita Dupuytrenovy kontraktury po předchozí aplikaci klostridiové kolagenázy - současný stav a osobní zkušenosti. 9.slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou. 22.-23.9.2016, Bojnice, Slovensko

Fibír A. Chirurgická anatomie šlach a vazů ruky. Vyšetření u šlachových poranění. Rekonstrukce flexorů. Flexorová poutka a jejich rekonstrukce. Akutní poranění extenzorů a jejich léčba. Kurz chirurgie ruky - poranění šlach a vazů ruky. 29.4.2016. Zvolen. Slovensko.

Fibír A. Radiační poškození prsní tkáně - vliv na průběh rekonstrukce. Kongres On In Under Skin. 22.-23.4.2016. Velké Bílovice.

Fibír A. Bone grafts. All around the scaphoid - IBRA International Conference. 15.-16.4.2016. Praha.

Fibír A. Endoskopické techniky dekomprese kubitálního a karpálního tunelu. Kurz chirurgie ruky - endoskopie, artroskopie a chirurgie zápěstí. 12.-13.3.2016. Brno.

Fibír A. Skin, bone and tendon graft harvesting. Surgical approaches to the upper and lower limb - dissectional course. 18.-19.2.2016. Brno.

2015 

Fibír A. Rekurence Dupuytrenovy kontraktury po léčbě klostridiovou kolagenázou. XIII. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 13.-14.listopadu 2015, Harrachov.

Fibír A. Autorehabilitace po nejčastějších elektivních výkonech v chirurgii ruky. II. sjezd České společnosti terapie ruky. 13.-14.listopadu 2015, Harrachov.

Fibír A. Ztrátová poranění kůže obličeje a možnosti jejich řešení. Kurz traumatologie obličejového skeletu. 15.-16.10.2015. Nemocnice Jičín.

Fibír. A., Cap. R., Vanek J. Median nerve sliding before and after carpal tunnel release. E-poster. XX. Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand. 17.-20.6.2015. Miláno, Itálie.

Fibír A. Základy operační techniky na horní končetině. Syndrom karpálního tunelu. Indikace replantace. Dupuytrenova kontraktura. Syndrom kubitálního kanálu. Kurz chirurgie ruky - základy. 12.6.2015, Košice, Slovensko

Fibír A. Zlomeniny ruky. 13.5.2015, Mezioborový seminář - Onemocnění a úrazy ruky v ordinaci praktického lékaře, ambulantního chirurga a ortopeda. Hradec Králové.

Fibír A. Endoskopická dekomprese karpálního tunelu. Endoskopicky asistovaná in situ neurolýza n.ulnaris kubitálního kanálu. Žilinský deň chirurgie ruky. 23.1.2015. Žilina. Slovensko

2014 

Fibír A. Základy operační techniky na horní končetině. Hodnocení výsledků léčby. Syndrom karpálního tunelu. Dupuytrenova kontraktura. Syndrom kubitálního kanálu. Kurz chirurgie ruky - základy chirurgie ruky, 8.-9.11.2014, Hradec Králové

Fibír A., Pintér L., Doskočil J., Kloud M., Antuš E., Stavropoulos D. Rekonstrukce prsu implantátem - dlouhodobé zkušenosti. Národní kongres plastické chirurgie. 9.-11.10.2014. České Budějovice.

Fibír A. Endoskopicky asistovaná in situ neurolýza n.ulnaris - dlouhodobé zkušenosti. X.slovenský kongres chirurgie ruky. 2.-3. října 2014, Tále, Slovensko.

2013 

Fibír A. Klostridiová kolagenáza v terapii Dupuytrenovy kontraktury - první zkušenosti. XII. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 14.-16.listopadu 2013, Sepetná, Beskydy

Fibír A. Indikace možnosti a limity chirurgické léčby nemelanomových kožních malignit. Mezioborový seminář oddělení plastické chirurgie SANUS (akreditován ČLK): Komplexní pohled na zhoubné nádory kůže (kromě melanomu). 30.5.2013 Kongresové centrum Aldis.

2012 

Fibír A. Endoskopická operace karpálního tunelu - krátkodobé výsledky. IX. Slovenský kongres chirurgie ruky s mezinárodnou účasťou. 24.-26.říjen 2011, Trenčianske Teplice, Slovensko

2011 

Fibír A. Endoskopická operace karpálního tunelu - pro a proti. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 21.-22.říjen 2011, Špindlerův Mlýn

Fibír A. Endoscopic carpal tunnel release with the single portal Agee technique. Other possibilities of endoscopic approaches on upper limb. Kurz endoskopických technik na horní končetině. 20.říjen 2011, Špindlerův Mlýn

Fibír A. Endoskopická dekomprese karpálního tunelu. Endoskopicky asistovaná in situ dekomprese n.ulnaris v oblasti lokte. Kadaverózní kurz artroskopie na horní končetině, 29.9.2011, Brno

Fibír A. Rekonstrukce šlach ruky. Rekonstrukce vazů prstů ruky. Revizní operace syndromu karpálního tunelu. Základy operační techniky. Kadaverózní kurz chirurgie ruky pro pokročilé, 30.9.-1.10. 2011, Brno

2010 

Fibír A. Endoskopická asistovaná in situ neurolýza nervus ulnaris v oblasti lokte. Kurz Ramenní pletenec a humerus, 16.-17.4.2010, Brno

Fibír A. Kompartment syndrom. Lokální laloky na ruce. Úžinové syndromy zápěstí, endoskopické řešení. Stenozující tenosynovitidy. Dupuytrenova kontraktura. Kadaverózní kurz chirurgie ruky, 30.9.-2.10. 2010, Brno

2009 

Fibir A, Cap R, Ungermann L, Kebrle R., Median nerve sliding before and after surgical release. XIVth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Poznan, Polsko, 4.června 2009

Fibír A, Antuš E., Endoskopická dekomprese n. ulnaris. 10.sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 21.-23.10.2009 Olomouc

Fibír A. Kompartment syndrom. Lokální laloky na ruce. Úžinové syndromy zápěstí, endoskopické řešení. Stenozující tenosynovitidy. Dupuytrenova kontraktura. Kadaverózní kurz chirurgie ruky, říjen 2009, Brno

2008 

Fibír A., Čáp R, Dlahování po operaci syndromu karpálního tunelu. VII. slovenský kongres chirurgie ruky, Rajecké Teplice, Slovensko, 27.listopadu 2008

2007 

Fibír A., Antuš E., Kloud M., Javůrková L., Bram L., Hull J, DASH dotazník - česká verze. IX. Sjezd české společnosti chirurgie ruky. 22.-23.11.2007, České Budějovice.

2004 

FIBÍR, A., PINTÉR, L. Thermoplastic splints in plastic and hand surgery. Nyiregyhaza, Hungary, IX. International congres of plastic, aesthetic and reconstructive surgery MPHEST, 30.9.-2.10.2004

FIBÍR, A., KEBRLE, R. Syndrom nervus interosseus anterior - komprese nebo neuritida. Harrachov, 8.sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 3.11.-4.11.2004

FIBÍR, A. Chirurgie ruky na internetu. Harrachov, 8.sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 3.11.-4.11.2004

2003 

FIBÍR, A., KLOUD, M. Jehlová aponeurotomie a její indikace u Dupuytrenovy kontraktury. Rožnov p. Radhoštěm, Sympozium České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23.10.-24.10. 2003.

FIBÍR, A. Akutní syndrom karpálního tunelu. Rožnov p. Radhoštěm, Sympozium České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 23.10.-24.10. 2003.