MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. 

Publikace

Slaninka I., Fibír A., Kaška M., Páral J. Use of Autologous Platelet-Rich Plasma in Healing Skin Graft Donor Sites. J Wound Care. 2020 Jan 2;29(1):36-41.

Fibír A., Slaninka I. Miniinvazivní léčba Dupuytrenovy nemoci kolagenázou Clostridium histiolyticum. Ortopedie 2019 [cited 2020 Jan 19]; Available from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?

NEUMANN, David, Radek ŠTICHHAUER, Ivo NOVÁK, Jan LACO, Aleš FIBÍR, Pavel KOPECKÝ, Lucie JIRÁSKOVÁ a Vladana SKUTILOVÁ. Gynekomastie v dospívání. Varovné příznaky a diferenciální diagnostika. Vox pediatriae. 2018, 18(8), 32-33. ISSN 1213-2241.

Kníže J, Miletín J, Nejedlý A, Chorvát M, Novotná K, Tichá P, Fibír A, Sukop A, Knížetová A. Current treatment options of Dupuytren's disease. Acta Chir Plast. 2018;59(3-4):142-148.

Fibír A. Kapitoly: Obecné principy chirurgických výkonů. Dupuytrenova kontraktura. Úžinové syndromy. In: Pilný a kol. Chirurgie ruky. 2. přepracované vydání. Grada 2017.

Fibír A. Hand surgery in the Czech Republic. J Hand Surg Eur Vol. 2017 Nov;42(9):980-981.

Fibír, A., Slaninka I., Šedivý O., Zálešák B. Reverzní lalok na arteria interossea posterior - kazuistiky a doporučení. Ortopedie 2017;11:281-7.

Fibír A. Kapitoly: Indikace k chirurgickému a nechirurgickému řešení. Časné a pozdní komplikace miniinvazivních řešení. In: Krejča a kol. Dupuytrenova nemoc. 2. doplněné a přepracované vydání, Grada 2017.

Fibír A, Čáp R., Ungermann L., Vaněk J. Mobilita medianu před dekompresí karpálního tunelu a po ní. Cesk Slov Neurol N 2015;78/111(6):675-679

Fibír A, Čáp R, Vaněk J. Efektivita dočasné imobilizace po operaci syndromu karpálního tunelu. Cesk Slov Neurol N 2014;77/110(6):691-697.

Fibír A, Sukop A. Kolagenáza Clostridium histolyticum při léčbě Dupuytrenovy kontraktury - časné výsledky. Ortopedie 2014;6:289-294.

Sukop A, Fibír A, Dráč P, Hellmuth T, Schmoranzová A, Měšťák O. Chirurgická léčba zastaralých poranění extenzorů v zóně I. Ortopedie 2014;6: 279-283.

Fibír A. Nové přístupy k léčbě Dupuytrenovy kontraktury (New advances in the treatment of Dupuytren contracture). Ortopedie 2012;6:175-179.

Fibír A. Kapitoly: Úžinové syndromy - chirurgická léčba, Dupuytrenova kontraktura, Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině. Chirurgie ruky. MUDr. Pilný a kol. Grada. 2011.

Fibír A. Hodnocení výsledků v chirurgii ruky z pohledu pacienta (Patient assessment of hand surgery outcomes). Ortopedie 2011;5:87-90.

Fibír A., Vlček L. Akutní pankreatitida - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, č. 1, s. 39-42.