MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. 

Publikace

Fibír A, Čáp r., Ungermann L., Vaněk J. Mobilita medianu před dekompresí karpálního tunelu a po ní. Cesk Slov Neurol N 2015;78/111(6):675-679

Fibír A, Čáp R, Vaněk J. Efektivita dočasné imobilizace po operaci syndromu karpálního tunelu. Cesk Slov Neurol N 2014;77/110(6):691-697.

Fibír A, Sukop A. Kolagenáza Clostridium histolyticum při léčbě Dupuytrenovy kontraktury - časné výsledky. Ortopedie 2014;6:289-294.

Sukop A, Fibír A, Dráč P, Hellmuth T, Schmoranzová A, Měšťák O. Chirurgická léčba zastaralých poranění extenzorů v zóně I. Ortopedie 2014;6: 279-283.

Fibír A. Nové přístupy k léčbě Dupuytrenovy kontraktury (New advances in the treatment of Dupuytren contracture). Ortopedie 2012;6:175-179.

Fibír A. Kapitoly: Úžinové syndromy - chirurgická léčba, Dupuytrenova kontraktura, Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině. Chirurgie ruky. MUDr. Pilný a kol. Grada. 2011.

Fibír A. Hodnocení výsledků v chirurgii ruky z pohledu pacienta (Patient assessment of hand surgery outcomes). Ortopedie 2011;5:87-90.

Fibír A., Vlček L. Akutní pankreatitida - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, č. 1, s. 39-42.