Stenozující tendovaginitis a nemoc deQuervain

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové, Čáslav - Městská nemocnice

Stenozující tendovaginitida (skákavý prst, trigger finger, lupavý prst) je onemocnění, při kterém dochází k nepoměru mezi velikostí šlachy a rozměrem vazivového kanálku, ve kterém se šlacha pohybuje. Při ohnutí nebo natažení prstu dochází k charakteristickému přeskočení. V počátečních stadiích prst přeskakuje jen občas a pokud to pacientovi subjektivně nevadí, tak není důvod v tomto stadiu operovat. Později je již přeskakování trvalé, nebo dokonce prst nelze ohnout nebo natáhnout, což může působit menší nebo i větší funkční obtíže, prst bolí a v tomto stadiu je již léčba indikována. Konzervativně lze doporučit pouze klidový režim, ev. aplikace protizánětlivých mastí (antiflogistika) případně obstřik. Pokud je konzervativní léčba neúspěšná, doporučuje se provedení chirurgického výkonu. Princip výkonu, který se provádí v místním umrtvení, je protnutí části vazivového kanálku (poutka), po kterém se šlacha ihned začne pohybovat volně, bez přeskakování. Někdy je nutné uvolnit i vzájemné srůsty šlach. Jizva se nachází na dlaňové straně ruky a není větší než 2cm.

deQuervainova nemoc je něco tak trochu podobného, ale na jiném místě. Jedná se o dráždění šlach natahovačů palce v oblasti zápěstí na jeho palcové hraně. Dominantním příznakem bývá bolest při pohybu palcem a dotyková bolest na zápěstí nad postiženými šlachami. Konzervativní léčba je stejná jako u stenozující tendovaginitidy a pokud nezabere, doporučuje se provedení operačního výkonu. Při chirurgickém zákroku se protne vazivový kanál, kudy šlachy procházejí z krátkého zahnutého řezu na palcové straně zápěstí. Je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození kožních nervů, které tudy procházejí a také je nutno při výkonu ověřit, zda jsou uvolněny obě šlachy, které mají někdy každá svůj vlastní kanálek.

V pooperačním období je velmi důležité pravidelné cvičení operované ruky, aby nedošlo ke vzniku srůstů mezi šlachami a okolní tkání. Nejlépe 1x za hodinu pomalým pohybem zkusit sevřít druhý až pátý prst do pěsti a poté natáhnout do úplného natažení. Zápěstí ponechte v rovné/neutrální poloze. Tento pohyb opakujte cca 10x každou celou hodinu. Pokud na plné sevření prstů do dlaně potřebujete menší počet pohybů, tak další cvičení již není nutné. Nemá smysl cvičit více, operovaná ruka nemá být přetěžována. Účelem je pouze docílit obnovení plné pohyblivosti prstů. Zpočátku může být toto cvičení bolestivé, je však nezbytnou součástí pooperační péče, má-li být dosaženo dobrého funkčního výsledku.

Doba dočasné pracovní neschopnosti po této operaci může být v závislosti na druhu a namáhavosti vykonávané práce 4 až 12 týdnů. Stehy se odstraňují přibližně po 2 týdnech. Po operaci se ruka zpravidla neznehybňuje na dlaze. Operační výkon na ruce Vás obvykle výrazně nelimituje v možnosti volného pohybu. Pouze pokud používáte k chůzi berle, není možno dočasně, cca 4-8 týdnů po operaci, operovanou rukou o berli opírat.