Syndrom kubitálního kanálu

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové

Ulnární (loketní) nerv je v tomto případě utlačen v oblasti lokte. Útlak se projevuje nejčastěji bolestmi a brněním ruky a předloktí, snížením nebo ztrátou kožní citlivosti na malíku a prsteníku a v pokročilých stadiích poruchou úchopové funkce ruky. Postižení nervu se diagnostikuje jednak podle charakteru obtíží a při klinickém vyšetření, ale definitivně potvrdí diagnózu až vyšetření elektromyografické (EMG).

Operace se provádí většinou v celkové anestezii, méně často v anestezii místní. Konkrétní způsob znecitlivění určí lékař s ohledem na charakter výkonu. Velmi často se provádí tato operace při zaškrcení operované končetiny manžetou, aby se zabránilo krvácení během operace. Pokud je nerv postižen v oblasti lokte, tak z krátkého řezu v oblasti lokte vypreparujeme loketní nerv, uvolníme ho z kanálku loketní kosti a ponecháme ho v jeho lůžku. Při pokročilých nálezech nebo při revizních operacích se nerv přemisťuje do podkoží. Výkon lze provést i s pomocí endoskopu, který umožňuje nerv uvolnit ve větším rozsahu a přitom z menšího řezu a je celkově šetrnější. Poté je provedeno sešití operační rány, v některých případech je zaveden do rány drén a rána je kryta obvazem. Po výkonu nebývá většinou končetina znehybněna dlahou.

V pooperačním období jsou nutné převazy hojící se rány. Stehy jsou odstraňovány cca za 2 týdny po operaci. Úlevu lze po operaci očekávat někdy až v horizontu 3 až 6 měsíců, regenerace nervu trvá dlouho. Pokud je nerv již nevratně postižen, k plnému návratu funkce a citlivosti ruky nemusí dojít i přes dostatečný chirurgický výkon. Plná zátěž operované končetiny je možná nejdříve po 4-6 týdnech po výkonu. Rekonvalescence bývá kratší po endoskopickém výkonu.