Zvětšení prsů (augmentace)

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové

Augmentace je chirurgický zákrok, kterým dosahujeme zvětšení prsů vložením implantátu. Implantáty se mohou lišit tvarem (kulaté, anatomické), náplní (plněné silikonem nebo fyziologickým roztokem), povrchem (texturované, hladké) nebo uložením (pod prsní žlázu, pod prsní sval). Nejvíce u nás užívané a pro většinu pacientek nejvhodnější jsou silikonové implantáty s texturovaným povrchem.

Obecně je operace vhodná pro všechny pacientky, které si přejí zvětšit objem svého poprsí. Volba druhu a uložení implantátu však závisí hodně na předoperačním vzhledu, velikosti a případném poklesu prsů.

O nejvhodnějším typu implantátu, jeho předpokládané velikosti, vrstvě uložení a operačním přístupu budete před operací informována při konzultaci. Rozhodující pro správnou volbu velikosti a tvaru implantátu je velikost Vaší prsní žlázy a její dostatečné množství, aby mohla přirozeně krýt vložený implantát. Operace se provádí v celkové anestézii. Implantát je nejčastěji zaváděn řezem v podprsní rýze nebo kolem prsního dvorce, někdy z řezu v podpažní jamce. Během výkonu je nutno vytvořit prostor pro vložení implantátu odpovídající jeho plánované velikosti. Prostor se vytváří buď pod prsní žlázou, nebo pod prsním svalem. Správnost plánované velikosti implantátu je možno během operace ověřit vložením testovacího sizeru stejného objemu. Poté se implantát vloží do vytvořené kapsy a umístí se ve správné pozici. K implantátu je velmi často zaveden aktivní odsávací drén. Operační rána se šije v několika vrstvách. Preventivně jsou podávána antibiotika.

Vaše případné pozdější těhotenství, nebo větší váhový přírůstek či úbytek, může pozitivní estetický efekt operace v různé míře negativně ovlivnit, ale těhotenství po operaci není v žádném případě zakázáno.. U implantace prsních implantátů se jedná o vložení cizorodého materiálu a proto je nutné lékaři sdělit veškerá přítomná i prodělaná onemocnění, alergické reakce, či chronické infekce (hnisavá ložiska, častý, nebo chronický zánět mandlí, revmatická artritida, atd.), která by mohly vážně komplikovat pooperační průběh. Výkon není vhodné provádět u polyvalentních alergiků.

Pouzdra prsních implantátů mají texturovaný povrch, který pomáhá udržet polohu implantátu a podporuje přilnutí okolní tkáně k implantátu. Tato pouzdra také výrazně redukují prosakování silikonového gelu. Implantáty mají omezenou životnost a nelze vyloučit, že je bude pravděpodobně nutno časem vyměnit nebo vyjmout, což si vyžádá další chirurgický zákrok. Životnost implantátu ovlivňuje mnoho faktorů, například typ implantátu, případný úraz prsu, nadměrný opakovaný tlak na implantát, kapsulární kontraktura aj. Do dnešního dne nejsou známy žádné důkazy o tom, že ženy s implantovanými mammárními silikonovými implantáty mají vyšší riziko vzniku zhoubného nádorového onemocnění prsu nebo onemocnění pojivové tkáně než ženy bez silikonových prsních implantátů. Implantát může za určitých podmínek ztížit časné objevení rakoviny prsu. U žen s implantáty by rentgenolog, který provádí mamografii, měl být vždy informován, že pacientka má implantát. Měl by mít také zkušenosti se speciálními postupy snímkování a diagnostikou prsu s implantáty. Neexistují žádné vědecké důkazy, že by pacientky s prsními implantáty nebyly kvůli těmto implantátům schopny kojit. Nicméně augmentace může kojení znesnadnit.

Doba hospitalizace je v souvislosti s operací 2-5 dnů. V časném pooperačním období jsou podávány injekce nebo tablety proti bolesti. Po operaci se ještě během hospitalizace ve vhodnou dobu odstraní vložené drény. Stehy jsou většinou odstraňovány 10. - 14. pooperační den. Po dobu 6-8 týdnů po operaci je nutno nosit speciální elastické prádlo, případně i stahovací pás. Fyzické šetření se doporučuje 6-8 týdnů, kdy je nutno se vyvarovat větší fyzické aktivity, ležení na břiše či na boku, práci v předklonu, vzpažení nebo zvedání těžkých břemen. Sportovat není možné po dobu 2-3 měsíců po operaci. 

Fotogalerie